Tư vấn Xây dựng Quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

Mô tả dịch vụ

OCD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng quy trình cho những doanh nghiệp. Xây dựng quy trình được xem là phương tiện tạo tính đồng nhất trong hành động của đông đảo nhằm tạo ra kết quả theo tiêu chuẩn đồng nhất hay còn gọi là chất lượng ổn định và là tiền đề của chất lượng/độ tin cậy.

Xây dựng quy trình bao trùm hệ thống quy trình tác nghiệp về chuyên môn, quy trình kết hợp giữa những phòng ban, và những chỉ dẫn chi tiết để thực hành được công tác theo 1 tiêu chuẩn về thời gian và kết quả đầu ra. Hoạt động này tiếp nối hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc chuẩn hóa những vị trí chức danh nhằm tạo cần tính đồng bộ của quản trị. Hoạt động này khác lấy chứng chỉ theo 1 hệ thống tiêu chuẩn (ví dụ ISO, HACCP) ở giai đoạn kiểu dáng lại hoạt động cho yêu thích mang mục tiêu của nhà hàng trong mỗi thời kỳ và áp dụng để tạo được kết quả ở tầm chất lượng mới.

Doanh nghiệp nên xây dựng quy trình cho 1 chức năng hoạt động khi:

 • Quá trình thực hiện phức tạp (có rộng rãi hành động, sở hữu rộng rãi tiêu chuẩn thực hiện) và lặp lại, bắt buộchướngdẫntốiưuhoá
 • Quá trình khiến cho việc cónhiềuthànhphầntham gia thực hành và ra quyết định, tạo được sựphối hợphiệuquả hơn

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>>Công ty tư vấnquản lý doanh nghiệp hàng đầu hiện nay

Cách thức xây dựng và triển khai quy trình

 1. Xác định mục tiêu chất lượng
 2. Xác định phạm vi quy trình (điểm bắt đầu, kết thúc, chuỗi kết quả & tiêu chí kết quả)
 3. Xác định các tài liệu phản ánh kết quả và dữ liệu bắt buộc thiết
 4. Xác định những thành phần tham gia vào chuỗi hành động:
  • Người đặt yêu cầu hoặc tín hiệu khởi đầu quy trình
  • Người thực thi tạo ra kết quả
  • Người kiểm tra/ phê duyệt
 5. Vẽ lưu đồ quy trình, viết giải thích lưu đồ
 6. Đào tạo quy trình, thực thi
 7. Đánh giá hiệu quả tình thi & điều chỉnh cải thiện quy trình

Tư vấn Xây dựng Quy trình

>>> Kinh nghiệmtư vấn quy trìnhquản trị doanh nghiệp và tổ chức

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng quy trình

OCD đã tư vấn xây dựng quy trình quản trị và quy trình tác nghiệp cho hàng chục siêu thị và tổ chức. OCD hiện là doanh nghiệp tư vấn giàu kinh nghiệm bậc nhất Việt nam trong lĩnh vực tư vấn hệ thống quản lý doanh nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn của OCD được biểu đạt ở phầnKinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

OCD đã thực hiện phổ biến dự án tư vấn xây dựng quy trình cho đa dạng công ty lớn, tiêu biểu như:

 • Dự án tư vấn chiến lược & hệ thống quản lý cho DEKKO
 • Dự án tái cơ cấu công ty và chuyển đổi số cho Xuân Cương
 • Tư vấn cơ cấu đơn vị và quy trình cho Thương hiệu cá tính NOUS
 • Tư vấn tái cấu trúc cho Redsun ITI
 • Dự án Tái cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống lương 3P cho Vietchem

 

Liên hệ

 1. Hotline: 0886595688
 2. Email:ocd@ocd.vn
 3. Website://ocd.vn